DIREKTHANDEL

New Wave Groups inköpsstrategi bygger på att köpa direkt från tillverkaren via koncernens inköpskontor.

Kvalitetskontrollanter och Code of Conduct-personal från koncernen finns på plats i fabrikerna, vilket är en förutsättning för att man ska kunna skapa ett effektivt hanteringssystem för miljöarbete och Code of Conduct. Trots att ett av de grundläggande kraven på en leverantör är fullständig tillgång och insyn kan detta ibland vara svårt att åstadkomma eftersom produktionskedjan innehåller så många olika steg. Däremot ger det faktum att New Wave Group finns representerat lokalt koncernen god kontroll över alla produktionsaspekter, särskilt socialt ansvarstagande.

KONTINUERLIGA FÖRBÄTTRINGAR

Koncernens leverantörsstrategi är att skapa långsiktiga relationer och bevara ett litet antal nyckelleverantörer och på så vis göra det möjligt för koncernen att bli erkänd som en stor och viktig kund som då kan dra nytta av de fördelar som kommer med ett sådant erkännande. Som en del i strategin strävar New Wave Group efter att samarbeta med leverantörerna för att förbättra och utveckla kraven i Code of Conduct. Regelbundna inspektioner, granskningar och utbildningsseminarier ger New Wave Group möjlighet att identifiera potentiella fallgropar tidigt. Också då brister upptäcks gör koncernens strategi det möjligt att isolera problemet och ta fram en handlingsplan för att återfå leverantören till acceptabel standard inom en rimlig tidsram – vanligtvis 1-3 månader – hellre än att omedelbart avsluta samarbetet med leverantören. Genom sådana åtgärder kan New Wave Group åstadkomma högsta möjliga tillmötesgående av koncernens strikta minimikrav, medan man samtidigt bidrar till betydande sociala framsteg i produktionsländerna.