MILJÖ

New Wave Group är medveten om hur nära relaterad affärsverksamheten är med lokala och globala miljöfrågor. För detta ändamål är koncernen aktivt engagerad i ”grön företagsledning”, en insats för att minska miljöhotet genom att tillämpa affärsplaner som införlivar miljöhänsyn. Specifikt utvecklar New Wave Group strategier för transport, miljövänliga kontor, förpackning, användning av kemikalier och ”grön” produktion.

Transporter & Logistik

Att utveckla och använda de renaste och mest effektiva transportsätten är någonting som New Wave Group jobbar mycket med. Koncernen samarbetar med några av de störta transportföretagen på marknaden, som alla har miljöprogram för sin affärsverksamhet. Utvärdering av dessa miljöprogram är en viktig del vid upphandling av frakttjänster. För att reducera miljöpåverkan slår koncernens olika företag samman så mycket som möjligt av Asientransporterna. Utöver detta är New Wave Group medlem av Clean Shipping Project, ett initiativ som har som mål att påverka skeppsrederierna att använda renare fartyg. Koncernen strävar också efter att minimera användningen av lufttransporter, vilka har mycket stor miljöpåverkan, till endast de situationer då det är absolut nödvändigt.

Miljövänliga kontor

Alla företag inom New Wave Group strävar efter att reducera konsumtionen av vatten, elektricitet och papper, att eliminera slöseri och att säkerställa att miljöfarligt avfall hanteras korrekt.

Förpackningar

Producerande enheter använder återvunnet material, såsom plastpåsar och pappkartonger, att transportera produkterna i och reducerar och eliminerar också allt onödigt emballage.

Användning av kemikalier

Visuella kvalitetskontroller gör det möjligt för New Wave Group att upprätthålla strikt kontroll över de kemikalier som används i och för produkterna. Koncernen förbinder sig att arbeta för att reducera, byta ut och eliminera kemikalier som är skadliga för miljön.

Grön produktion

New Wave Group utvecklar hållbara produkter genom att använda nya material såsom organisk bomull och återvunna textilier. Koncernen belägger också sina leverantörer med strikta krav för human behandling av djur, inklusive garanti för att fjädrar plockade från levande fåglar inte används i några produkter.
Utöver att utveckla miljövänliga affärsplaner strävar koncernen efter att uppnå miljömedvetenhet genom nära samarbete med leverantörerna. Koncernens Code of Conduct definierar krav för miljöfrågor, inklusive vattenrening, avfallshantering och kemikaliehantering. Leverantörerna måste också följa de kemikalierestriktioner som tas upp i den kemikalieguide som tagits fram av Textilimportörerna, såväl som gällande lagar i EU och USA beträffande frågor såsom användandet av orörda råmaterial, utsläpp av ”onaturliga” material, avfall, luftutsläpp, energiförbrukning och förbrukning av färskvatten. Vidare testas produkterna regelbundet i koncernens egna laboratorier i Asien eller hos oberoende testinstitut för att garantera att leverantörerna följer företagets regler och restriktioner. Summan av dessa ansträngningar bildar stommen för koncernens globala aktiviteter för att minimera miljöpåverkan.